Trúc An Coffee - Bánh Cuốn Chả Phủ Lý

Trúc An Coffee - Bánh Cuốn Chả Phủ Lý

0 Review

Category:
Coffee/Tea
Telephone:
Monday - Sunday:
7:00 a.m. - 11:00 p.m.
Lê Trọng Tấn 90
Thanh Xuân,Hà Nội,Vietnam

Pickup

Beer
Coffee
Juice
Others
Roll dish
Smoothie
Tea
Yogurt
Beer
noPic.jpg
20'000.00
noPic.jpg
25'000.00
Coffee
d16.png
Cafe
Black Coffee
1 Glass
20'000.00
Juice
d34.png
Nước Chanh Tươi
Lemon Juice
1 Glass
25'000.00
d34.png
Orange Juice
1 Glass
40'000.00
Others
noPic.jpg
Sunflower Seed
1 Plate
15'000.00
Roll dish
noPic.jpg
Cuốn Chả Phủ Lý
Bánh Cuốn
1 Piece
35'000.00
Smoothie
d33.png
35'000.00
d33.png
Mango Smoothie
1 Glass
35'000.00
Tea
d22.png
Dihma Tea
1 Glass
20'000.00
d22.png
Lipton Tea
1 Glass
20'000.00
Yogurt
d34.png
25'000.00
d34.png
25'000.00

Only registered users can add or link products