Trà phương ngân

Trà phương ngân

2 Review

Category:
Coffee/Tea
Telephone:
Monday - Sunday:
7:00 a.m. - 11:00 p.m.
Fan
Free WIFI
Toilet
WIFI
Khương Trung 237
Thanh Xuân,Hà Nội,Vietnam

Pickup Delivery ( 0.00 0 km )

Yogurt
Yogurt
5057f5438a6cee4.jpg
Sữa chua mít
Yogurt with Black Jack Fruit
1 Glass
17'000.00

Only registered users can add or link products