The Book Coffee - Ngõ Văn Chương

The Book Coffee - Ngõ Văn Chương

0 Review

Category:
Coffee/Tea
Telephone:
Monday - Sunday:
7:00 a.m. - 10:30 p.m.
Ngõ Văn Chương 281
Đống Đa,Hà Nội,Vietnam

Pickup

Coffee
Juice
Others
Tea
Coffee
d16.png
Black Coffee
1 Glass
20'000.00
d16.png
Milk Coffee
1 Glass
25'000.00
Juice
d34.png
Lemon Juice
1 Glass
20'000.00
Others
noPic.jpg
Cacao
1 Glass
25'000.00
noPic.jpg
Dried Beef
1 Plate
15'000.00
noPic.jpg
Sunflower Seed
1 Plate
15'000.00
Tea
d22.png
Lipton sữa đá
Lipton Tea
1 Glass
25'000.00

Only registered users can add or link products