Simple Coffee -  Đơn Giản Là chất Lượng

Simple Coffee - Đơn Giản Là chất Lượng

0 Review

Category:
Coffee/Tea
Telephone:
Monday - Sunday:
8:00 a.m. - 11:00 p.m.
Nguyễn Trãi 9
Hà Đông,Hà Nội,Vietnam

Pickup

Coffee
Fruits & Vegetables
Noodle dish
Others
Spring roll
Tea
Yogurt
Coffee
d16.png
Đen đá
Black Coffee
1 Glass
18'000.00
d16.png
20'000.00
d16.png
Egg Coffee
1 Glass
25'000.00
noPic.jpg
30'000.00
d16.png
Milk Coffee
1 Glass
18'000.00
Fruits & Vegetables
noPic.jpg
33'000.00
noPic.jpg
30'000.00
Noodle dish
noPic.jpg
20'000.00
noPic.jpg
20'000.00
Others
noPic.jpg
Cacao
1 Glass
25'000.00
noPic.jpg
Dried Beef
1 Plate
20'000.00
d22.png
30'000.00
noPic.jpg
35'000.00
noPic.jpg
Sunflower Seed
1 Plate
15'000.00
Spring roll
noPic.jpg
Fried Sausage
1 Piece
15'000.00
Tea
d22.png
35'000.00
d22.png
Lipton Tea
1 Glass
20'000.00
d22.png
20'000.00
d22.png
25'000.00
Yogurt
noPic.jpg
Sữa Chua
1 Piece
10'000.00
noPic.jpg
20'000.00

Only registered users can add or link products