Hun Khói - Buffet Nướng Tự Chọn

Hun Khói - Buffet Nướng Tự Chọn

0 Review

Category:
Restaurant
Telephone:
Monday - Sunday:
1:00 a.m. - 10:30 p.m.
Nguyễn Hoàng 11
Hải Châu,Đà Nẵng,Vietnam

Pickup

Soft Drink
Soft Drink
noPic.jpg
7Up
1 Glass
15'000.00
noPic.jpg
Coca Cola
1 Glass
15'000.00
noPic.jpg
Pepsi
1 Glass
15'000.00

Only registered users can add or link products