Fresh Origin Coffee  - Điện Biên Phủ

Fresh Origin Coffee - Điện Biên Phủ

0 Review

Category:
Coffee/Tea
Telephone:
Monday - Sunday:
:00 a.m. - 11:00 p.m.
Điện Biên Phủ, P. Đa Kao 126
Quận 1,Ho Chi Minh,Vietnam

Pickup Delivery

Coffee
Others
Tea
Yogurt
Coffee
d16.png
Black Coffee
1 Glass
29'000.00
d16.png
29'000.00
d16.png
39'000.00
d16.png
Coffee Espresso
1 Glass
29'000.00
d16.png
Coffee Ice Shot
1 Glass
39'000.00
d16.png
Coffee Latte
1 Glass
39'000.00
d16.png
Coffee Mocha
1 Glass
39'000.00
d16.png
29'000.00
d16.png
Milk Coffee
1 Glass
29'000.00
Others
noPic.jpg
39'000.00
noPic.jpg
39'000.00
noPic.jpg
45'000.00
noPic.jpg
Flurry Cookies blended
Ice Blended Cookie
1 Bowl
45'000.00
d22.png
49'000.00
Tea
d22.png
Peach Tea
1 Glass
35'000.00
Yogurt
d34.png
29'000.00

Only registered users can add or link products