Bún chả bánh cuốn Thanh Trì

Bún chả bánh cuốn Thanh Trì

0 Review

Category:
Restaurant
Telephone:
Monday - Sunday:
6:00 a.m. - 2:00 p.m.
0:00 p.m. - 0:00 p.m.
Lạc Long Quân 20/612
Tây Hồ,Hà Nội,Vietnam

Pickup

Noodle dish
Roll dish
Noodle dish
noPic.jpg
Bún Chả
1 Piece
30'000.00
noPic.jpg
30'000.00
Roll dish
noPic.jpg
Bánh Cuốn
1 Piece
30'000.00

Only registered users can add or link products